Chén Thánh bằng đồng pha vàng có niên đại hơn 300 năm của Cha cố tặng đem lại may mắn thịnh vượng vì đi xuất cảnh không mang theo được nên bán rẻ