Kính phố

Giao lưu
Bức Tượng quý sơn thếp , hàng cũ , thần sắc, cao 24 cm, rộng 15 cm, sâu 9 cm, chất liệu kim loại chưa xác được cụ thể, nặng 1.7 kg. Giá: 1.9 triệu ( chưa phí ship)