đỉnh xông trầm bằng đồng xưa.Đồng đúc khá dày nên rất nặng!thích hợp sưu tầm hoặc sử dụng.