Tôi có lọ cổ chưa rõ giá trị, nhờ mọi người thẩm định giúp, giá hợp lý sẽ bán, xin cảm ơn