Tình hình là mình có vòng đồng cổ không rõ giá trị, mong các bạn thẩm định giúp, nếu giá cả hợp lý thì bán luôn

ĐT: 0973734704