Mình có 1 bình bát tiên, phật di lặc, 2 con sư tử được phát hiện khi đào móng nhà. Mong mọi người giám định thực hư