Nhà em còn 2 chậu bông có bề dày của lịch sử, bị rặng nứt một ít, những vẫn dùng được và Ok lắm.

*** Ai có cần thì call em nhé: 0907111488 - gặp Lộc