Nhà có một cái bát vẽ Sen Cổ Đồ, bị tróc mẻ một chút nhưng hoa văn trên bát vẫn còn nguyên và rất đẹp.
**********************
- Giá ra đi: 1.000.000 VNĐ
- Ai có nhu cầu thì liên hệ em qua số điện thoại: 01673408201 - gặp Tuyền