Mời các bạn cùng xem chơi một dụng cụ ráy tai và đồng thời cũng là vật hộ thân của các quan lại ngày xưa của triều đình Việt Nam! Chất liệu bằng bạc.
- Ai có hứng thú với món đồ này thì liên hệ qua số: 0938544639 - Thanh Duy