Nhà vừa mới lục ra được một món đồ cổ có niên đại từ khoảng 40-60 năm, đèn khí đá cổ, ai có nhu cầu mua hoặc trao đổi hoặc giao lưu thì liên hệ mình để biết thêm thông tin nhé: 0918674499 - Thái