Giao lưu Bộ đĩa ly bạc thời xưa
Chất liệu bạc xưa
Kích thước : đường kính đĩa 30cm , ly cao 12cm , ấm cao 25cm
Một bộ gồm 1 ấm , 4 ly , 1 đĩa
Tình trạng lành tít , dùng tốt
Lien hệ : 0162 8163676