Kt: cao 60 cm,vòng bụng 102 cm

Bao chuẫn hàng huế xưa

Chạm toàn bộ từ trên xuống dưới

Chạm sơn thũy 3 tích khác nhau có bài thơ

3 lân bụng & lân nắp đúc rời

3 lân dưới đúc liền bụng,chạm sắc nét

Tình trạng hoàn hảo ,không móp méo hoặc âm dập

Các bác có nhu cầu xin call: 0906.651.041

Xin cám ơn