do bà ngoại mới mất nên để lại một "ông Bình vôi' bằng đồng, cổ xưa cách đây mấy trăm năm,
nay muốn bán . ai mua thì liên hệ để gửi hình ảnh