nhà cần tiền nên bán gắp, liên hệ để xem trực tiếp sdt 0901455295