Đỉnh đồng khảm ngũ sắc thờ gia tiên cao cấp
Nói đến đồ thờ khảm ngũ sắc là loại đồ thờ bằng đồng cao cấp nhất vì được khảm vàng bạc trên đấy.
Đỉnh đồng khảm ngũ sắc được người tiêu dùng mua nhiều về thờ mặc dù rất đắt nhưng chúng tôi luôn trong tình trạng thiếu hàng cung cấp cho các đại lý.Do những bộ đỉnh đồng khảm kim loại quí và làm hoàn toàn bằng tay nên giá trị của những bộ lư đồng như vậy tăng cao.Ngoài ra đỉnh đồng trạm khảm ngũ sắc có gia trị tâm linh cao hơn so với các loại khác.
DD:0934.877.869