1.HÀNG CÓ SẴN-Vòng đá thiên nhiên thạch anh tóc, tourmaline loại 6-8ly, rất đẹp (loại 1)