Tranh trống đồng quà tặng việt nam
Tranh trống đồng được người tiêu dùng mua nhiều làm quà tặng văn hóa việt nam,trống đồng có hai mẫu trạm nổi và ăn mòn,trống đồng là biểu tượng của người việt cổ thể hiện tinh hoa ,nền văn hóa của người việt cổ.Chúng tôi lấy nét hoa văn,y trang trên mẫu trống đồng đông sơn trạm thủ công bằng tay làm bức tranh làm quà tặng vô cùng ý nghĩa.Những bức tranh trống đồng của chúng tôi được phủ lóp bảo vệ màu rất đẹp bền nên được khách hàng rất ua thích.
DD:0934.877.869