Tất cả các sản phẩm cam kết chuẩn cổ, đúng miêu tả

Đồ đều nguyên bản không sửa chữa gì.
Đôi bát đĩa phượng thư đồ già chát tràm tím , đôi bát đường kính 11,5cm bọc bạc chuẩn xưa lành, đôi đĩa phượng thư bọc bạc chuẩn xưa đường kính 13,5cm một chiếc lành một chiếc tóc 3 đường. Ngoài ra không sửa chữa gì .Chuẩn xưa không phải bạc mới bọc nhé.
Đồ Huế nguyên bản.

Bác nào hữu duyên hãy alo trực tiếp cho em.Cảm ơn!