Kính phố

Giao lưu
Đôi đỉnh xông trầm xưa, đồng, đẹp. Giá: 800k/c ( chưa phí ship)

- Đỉnh 1, cao 20 cm ( cả đế ).


- Đỉnh 2 , tai rồng, cao 17 cm.