bán 1 mâm đồng s/x tại Hông Kong và 1 đồng tiền xưa của Đài Loan