Muốn bán một chưng lư đồng cổ, niên đại khoảng 400 năm, nếu ai có nhu cầu xin liên hệ