Muốn bán món đồ nếu ai mua đặng giá, vì rất cần tiền.