Hoa mai với con chim rất đep.biểu tượng gia đình xum vầy,đầm ấm, hạnh phúc