Điện thoại: 0902001872
Địa chỉ: Bach Đang

Cao 80 cm , nặng 60 kg, đồng ta , chuẩn đồ cũ , kính làng