Điện thoại: 090.513.4787
Địa chỉ: Tuy Hòa

Các bác nào yêu thích ống phố đồng miệng le xin kính mời giao lưu ah
Tình trạng: lành nguyên, rất da và năng : ĐK miệng 17cm, cao 15,5 cm