GIAO LƯU CHO CÁC BÁC SẮM ĐỒ TẾT
Giao lưu Một số món đồ bình dân cho các bác chơi Tết
➕MS1 : Giao lưu Nậm Nguyễn
Nậm cổ thời Nguyễn , chất men
Kích thước : Cao 15cm , ngang bụng 25cm
➕MS2 : Giao lưu Đĩa già tuổi cổ
Kích thước : Cao 12cm , ngang miệng 27cm
➕MS3 : Giao lưu Lư đồng
Dáng hến , trạm hổ 2 bên rất đẹp , mềm mại .
Cao 5cm. đk 5cm. lành tít
➕MS4 : Giao lưu Đôi chum Nguyễn
Dáng hình tròn và hình bầu
Cao 10 cm và 13cm . đk 20cm và 22cm
Tình trạng lành tít

Tình trạng lành tít
Kích thước : Đường kính 16cm , cao 6cm
Biếu tặng hoặc trưng bày đều bền đẹp.
Liên hệ : 094 5047140