Kính phố

Giao lưu
Xông trầm nghê đẹp, ít gặp, nhả khói miệng, rộng nhất 13.5 cm, rộng nắp 7.2 cm, cao 17 cm, sâu 7 cm.Giá: 1.2 triệu ( chưa ship)