Điện thoại: 0906.538.274
Địa chỉ: 777 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi

Tiểu đồng chuông cao 18cm, nặng 1 kg.