Điện thoại: 0906555807
Địa chỉ: 136tang bat ho.qui nhon

em bán bộ lư xưa bằng đồng nặng 18kg toàn lành.

chân đèn cao 53cm đk 26,5cm nặng 7kg lành lặn
lư cao 60cm rộng 48cm nặng 11kg lành lặn