Điện thoại: 0974134397
Địa chỉ: Phù Long

- Mời các bác gl vui 01 Niêu Đồng, chắc là niêu mốt ạ, lành, dày dặn, chắc chắn ạ.
- Kích thước: Cao 12cm, miệng 15cm, trôn 24cm.
- GL nhanh ạ. Cảm ơn.