Điện thoại: 0188 255 9890
Địa chỉ: gần chợ Bình Điền-hcm

Mình mới mua được 1 đỉnh xông trầm mắt tre bằng đồng lành tít nguyên zin, hoa văn đẹp: