bán cặp lân bằng đồng cổ, đồng đã ngã màu đen, cao khoảng 18 - 20 cm, dài 15 cm, rộng 10 cm! đồ sưu tầm , bán giá giao lưu với a e nào thích sưu tầm