Điện thoại: 0932111641
Địa chỉ: Tân bình

Bình hoa Pháp lam cao 32,5 cm ,nặng gần 1 kg
- Dĩa lắc kê Bạc 32 cm,nặng 600 gram ,HOME DECORATOS ,INC
- Bình nước cao 22,5 nặng 980 gram.NEWPORT, GỎHAM , SILVERLATE