Điện thoại: 0905159332
Địa chỉ: 136tang bat ho.qui nhon

Thau đồng trái dưa xưa chính giữa là chữ thọ cao 10cm đk 38cm nặng 1,2kg,khá đẹp