đồng hồ bằng đồng xưa , gọi là đồng hồ 3 chân , đai sư tử , chạy cơ, của thụy sỹ, omega, năm 1886, đồng hồ còn đẹp và đúng giờ, đang sử dụng