Điện thoại:0947723006
Địa chỉ: Phúc Thọ, Hà Nội

Lư cao 25cm đúc liền như hinh.