Kính phố

Giao lưu
Tượng đồng Tôn Ngộ Không, đẹp, cao 24 cm ( chưa tính gậy). Giá: 1.1 triệu ( chưa phí ship)