Cao 65 cm , nặng khoảng 40 kg , đồng ta xịn , mời các bác thưởng ngoạn ngày đầu than