Điện thoại: 0968.44.46.28
Địa chỉ: hồng lạc, f10, tân bình

Khuôn bánh thuẫn, chất liệu được làm bằng đồng 100%, có thể sử dụng làm bánh hoặc trưng bày, nặng 3kg
hình thực: