Điện thoại: 0935942899
Địa chỉ: 47A nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12 tp Hồ Chí Minh GL - BĐ
Kính làng một nhẫn Chăm Pa đã ngàn năm lịch sử
Có kích thước rất khủng phải đeo bằng ngón tay cái
Vàng ròng đặc, nặng tầm 1 lượng 1 chỉ
Kính làng và các tiên sinh