Cần bán đồ cổ thời Đại Mình cách đây 600 năm gồm có: 1 bình Bát Tiên và 2 Cóc Tiên ngậm đồng tiền chất liệu đồng như trong hình.
Nếu ai thật sự muốn chơi đồ cổ thì liên hệ số 0975094119