Tìn hình là có 1 số tiền cổ mà ko biết thời nào. Mong có cao nhân chỉ giáo