Điện thoại9345.7o.499
Địa chỉ: chua boc

Món đồ này em mua đã lâu nay muốn giao lưu cùng các bác, thân lành tít nắp bị tình trạng, men tốt nhưng màu nâu đã kém. Mong các bác ủng hộ.