Điện thoại: 0987004939
Địa chỉ: tp.chau doc, an giang

Ấm trà trạm chữ và hoa. Đk cao 13cm, miệng 4cm, trôn 8cm, thân bình bị thủng tí như hạt gạo, còn lại lành 99%
giá: alo