Điện thoại: 01663085275
Địa chỉ: 53/52 nguyen hưu canh
cao 22 cm..lanh tit.