2 mặt ngọc trai


Mặt hồng phấn tròndk 1 cm.dày 0.7 cm.
Mặt ngọc trai hồng hình bóng đèn cao 0.8 cm.dk 0.5 cm.