Hiện nay minh đa có nhưng món hàng này ai có nhu câu xin vui long liên hê 0903288039