Điện thoại: 01247072487
Địa chỉ: 33/1 huyen tran cong chua-dalat

Chất liệu đồng ngang 20cm ,cao 22cm ,giá gl 3000k