899k Lô Mặt Phật Quan Âm Ngọc Cẩm Thạch kèm KĐ PNJLab Loại A.

Điện thoại: 0914284444
Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến

1 lô ngọc giá ko thể rẻ hơn và chất lượng tuyệt đối được giám định bởi PNJLab (Giấy trắng mực đen không nói miệng)
Giá Chỉ 899k cho 1 mặt ngọc Phật Quan Âm loại AĐiện thoại: 0914284444
Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến