Điện thoại: 0912615738
Địa chỉ: Thành phố Nam định

Đỉnh đồng đỏ đắp nổi trúc hóa long khắp toàn thân. TK 19 hiệu đề bốn chữ " Đại Minh Tuyên Đức Niên Chế ". Cao 42 cm, ngang hai tai 39 cm, ĐKM 29 cm. Cân nặng như ảnh. Kính quí bác quan tâm !